Blog

PESTICIDY: JAK ŠPATNÉ JSOU PRO NÁS TYTO CHEMIKÁLIE?

 

Únor byl měsícem vzdělávání v oblasti bezpečnosti pesticidů. Využijme příležitosti podívat se na obecně hojně diskutované chemikálie v našem jídle: Co to je? Opravdu je potřebujeme? Jak špatné jsou pro lidi a životní prostředí? Jak bezpečné je přijímat je v potravě?

 

Pesticidy

Všichni tento termín známe a téměř denně o něm v souvislosti s potravinami slyšíme. Pesticidy jsou chemikálie používané k hubení, prevenci nebo kontrole rostlin nebo zvířat považovaných za škůdce. Některé z nejběžnějších pesticidů jsou antimikrobiální látky, fungicidy, herbicidy a insekticidy.

Pokud jde o potravní systém, škůdci ovlivňují produktivitu tím, že jedí nebo kazí jinak prodejné plodiny. Kromě toho mohou škůdci, jako jsou hlodavci nebo komáři, přenášet bakterie a viry, které jsou nebezpečné pro naše zdraví. Pesticidy toto riziko snižují a jako bonus vydrží potraviny déle při skladování. Tím vším pesticidy „zlepšují“ kvalitu potravin. Pomyslete na červivé jablko ve srovnání s naprosto nedotčeným — které byste raději snědli?!

 

Kolik pesticidů využívají různé metody pěstování potravin?

 

Konvenční

Tradiční zemědělství využívá velké množství syntetických pesticidů. V USA se ročně spotřebuje kolem jedné miliardy liber pesticidů.

Česká republika je ve využívání pesticidů pod průměrem Evropské unie. Z čísel evropského statistického úřadu Eurostat dokonce vyplývá, že mezi lety 2011 a 2020 v České republice prodej pesticidů klesl nejvíce. Pokles byl o 38 %. V Lotyšsku vzrostl ve stejném období o 77 %, v Rakousku pak o 61 %. Podle mezinárodní Organizace pro výživu a zemědělství zemědělci v ČR v roce 2022 používali průměrně 1,39 kilogramu účinné látky na hektar, Nizozemsko 10,82 kilogramu, Kypr 9,24 kilogramu či Rakousko 4,03 kilogramu. 1

 

Organické

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení lze organické produkty pěstovat i s pomocí pesticidů. Rozdíl je v tom, že tyto pesticidy jsou obvykle vyráběny za použití přírodních látek a jsou méně účinné než konvenční pesticidy. Některé chemikálie jsou pro certifikované ekologické produkty zakázány.

 

Pěstování ve sklenících

Teplé a vlhké prostředí v klasických sklenících z nich dělá živnou půdu pro škůdce. Ke zmírnění této situace používají farmáři pesticidy, aby zabránili škůdcům v dopadu na jejich plodiny.

 

Farma s kontrolovaným prostředím

Farmáři ve vertikálních či kontejnerových farmách obvykle nepotřebují pesticidy. Zemědělství s kontrolovaným prostředím znamená, že farmáři mají schopnost kontrolovat všechny důležité parametry růstu – vlhkost, pH, živiny, teplotu a hydrataci rostlin, aby se vyhnuli podmínkám, které mají rádi škůdci. Farma je navíc uzavřený systém, takže je pro škůdce těžší (ne-li nemožné) se dovnitř dostat.

 

Je jídlo s pesticidy bezpečné?

Většina čerstvého ovoce a zeleniny, které konzumujeme, obsahuje minimální stopy pesticidů. V tak nízkých koncentracích nejsou tyto pesticidy pro člověka toxické a lze je smýt vodou. 

Nicméně minimální neznamená žádné. FDA uvádí, že 54 % ovoce a 36 % zeleniny obsahuje detekovatelné množství pesticidů. Kromě toho testy hlávkového salátu provedené USDA nalezly rezidua 52 různých pesticidů, které mají rizikové faktory pro zdraví a životní prostředí:

  • 3 známé nebo pravděpodobné karcinogeny,
  • 17 podezření na hormonální disruptory,
  • 10 neurotoxinů,
  • 8 vývojových nebo reprodukčních toxinů,
  • 14 včelích toxinů.

Někdy se čerstvé potraviny neumyjí nebo správně nezpracují, než skončí v obchodě s potravinami. V jednom případě výzkumníci USDA našli na trhu hlávkový salát s dvojnásobnou koncentrací toxického pesticidu (Oxydemeton methyl), tedy vyšší množství, než které je považováno za bezpečné pro šestileté dítě. I když je to atypické, ukazuje to, že nebezpečné pesticidy se mohou dostat na naše talíře ve značném množství.

 

Jaký vliv mají pesticidy na lidské zdraví?

Zatímco jíst jablko nebo salát bez předchozího umytí produktu není nutně škodlivé, pesticidy jsou velmi nebezpečné pro lidi žijící nebo pracující v blízkosti pesticidy ošetřené zemědělské půdy. Otrava pesticidy je rozšířená a může být smrtelná: Každý rok se na celém světě vyskytne přibližně 200 000 smrtelných případů otravy pesticidy (pravděpodobně více, ale mnoho případů zůstává neohlášeno). Dlouhodobé vystavení pesticidům vám navíc může způsobit vážné onemocnění. Expozice pesticidům může například:

  • Vyvolat oxidační stres. To zase může způsobit cukrovku, vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění, neurodegenerativní onemocnění (jako je Parkinsonova a Alzheimerova choroba), rakovinu a další.
  • Narušit lidský endokrinní systém a způsobit reprodukční problémy.
  • Vede k poruchám nálady, depresi, úzkosti a sebevraždě.

 

Jaký je dopad pesticidů na životní prostředí a další druhy? 

Pokud toto mohou pesticidy udělat s lidmi, pomyslete na jejich účinky na jiné druhy. Použití pesticidů k zacílení na skutečné škůdce neprobíhá ve vakuu. Zabití zamýšleného škůdce může vést k negativním dopadům na mnoho dalších zvířat a hmyzu. Včely jsou příkladem hrozného dopadu pesticidů na životní prostředí: jen od roku 2015 do roku 2016 se populace včel v USA snížila o 44 %. Porovnejte tuto statistiku s nekontrolovatelným používáním Imidaclopridu (nachází se ve 48 % hroznů a 20 % jablek) a Bifenthrinu (nachází se ve 24 % jahod a 25 % cherry rajčat), obou včelích toxinů, a dopad účinků pesticidů je jasný.

Pesticidy často vytvářejí negativní dopady na životní prostředí daleko mimo své aplikační zóny. Je to proto, že chemikálie infiltrují povrchové a podzemní vody a rozpadají se do atmosféry. To vytváří ekologický stres pro okolní rostliny, hmyz, ptáky a savce.

 

Jaký druh produktů byste si tedy měli koupit?

Odborníci se shodují: výhody konzumace čerstvého ovoce a zeleniny převažují nad potenciálními riziky konzumace chemikálií používaných v procesu pěstování a balení. Pokud jste tedy ve svých výdajích omezeni, držte se standardních, konvenčních možností.

Pokud však můžete utratit o něco málo navíc, rozhodněte se pro organické nebo místní produkty či produkty ze speciálních zařízení s kontrolou prostředí. V obou případech eliminujete škodlivé chemikálie ze své vlastní stravy a zároveň se rozhodnete vyhnout se podpoře zemědělských metod, které jsou škodlivé pro pracovníky i životní prostředí.

 

Organické

Organický je regulovaný termín; aby byla produkce certifikována, musí zemědělci prokázat, že dodržují konkrétní pokyny. Ty obecně zahrnují pozornost věnovanou přírodním zdrojům, zachování biologické rozmanitosti a používání pouze schválených látek. S tím, jak se však spotřebitelé stále více snaží nakupovat organické produkty, se dřívější praxe zaměřená na komunitu stala méně ekologicky udržitelnou. Dnes „big organic“ využívá obrovské centralizované operace k uspokojení rostoucí poptávky. Čerstvé produkty nakonec cestují tisíce kilometrů, což ovlivňuje nejen kvalitu potravin a nutriční hodnotu, ale také přispívá ke skleníkovým plynům (a tím podkopává myšlenku ekologického zemědělství). Je tedy organické v dnešní době to nejlepší?

 

Místní

Na druhou stranu místní potraviny tento problém nemají. Zatímco místní může pro mnoho lidí znamenat mnoho věcí, z velké části se to soustředí na myšlenku pěstování a prodeje produktů bezprostřední komunitě.

Je důležité si uvědomit, že místní a organické se vzájemně nevylučují. Mnoho místních farem funguje na ekologických a bio principech. Neomezujte však místní nákup pouze na bio produkty. Mnoho malých farmářů se rozhodlo nepodstoupit dlouhý a nákladný proces získání organické certifikace, přestože dodržují všechny postupy ekologického zemědělství. Organický je také termín, který se velmi zřídka používá pro alternativní způsoby hospodaření, jako je hydroponie nebo akvaponie, i když ani jeden z nich nevyžaduje použití jakéhokoli druhu chemikálií.

 

Moderně vypěstováno

A právě proto je na místě zmínit zemědělství v kontrolovaném prostředí (CEA). Jedná se o pokročilou, moderní a intenzivní formu zemědělství založeného na hydroponii, kde rostliny rostou v kontrolovaném prostředí za účelem optimalizace pěstebních postupů. CEA je zjednodušeně řečeno pěstování plodin při kontrole určitých aspektů životního prostředí s cílem omezit škůdce nebo choroby, zvýšit efektivitu, zlepšit kvalitu, být udržitelnější, zvýšit výnos nebo ušetřit náklady. To vše za pomocí moderních technologií, které se využívají v indoor farmách, vertikálních farmách nebo sklenících (např. LED osvětlení, dávkování živin, přizpůsobení teploty, pH apod.).

Potraviny vypěstované v tomto prostředí jsou zcela bezpečné, celý proces pěstování a růstu probíhá za přísných biologických kontrol a bez použití pesticidů či herbicidů. Jsou čerstvé, chutné, zdravé a především lokální. Cílem těchto moderních pěstebních zařízení a jejich farmářů je dodat spotřebitelům kvalitní potraviny s co nejmenší uhlíkovou stopou, v co nejkratším možném čase a maximálně čerstvé a kvalitní.

 

Je na každém z nás, jaké potraviny kupujeme a jíme. Stejně tak se ale každý z nás může zamyslet nad budoucností našich potravinových systémů a dopadu jejich fungování na současné i budoucí generace.

 

  

 

Inspirováno článkem Freight Farms: Pesticides: Just how bad for you are these chemicals?

1 Eagri: Čeští zemědělci udávají trendy ve snižování spotřeby pesticidů